16 Ağustos 2009 Pazar

Neyzen Eymen Gürtan

Neyzen Eymen GürtanNeyzen Eymen Gürtan

1973 yılında İstanbul'da doğan Neyzen Eymen Gürtan ilkokulu Konya'da, ortaokulu ve liseyi İstanbul'da bitirdi. Lise yıllarında Neyzen Ömer Erdoğdular'ın öğrencisi olarak ney üflemeye başladı.. Uzun yıllar hocası Neyzen Ömer Erdoğdular'ın evindeki meşklere devam etti. 1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na girerek, Müzikoloji bölümünde öğrenime başladı. Neyzen Niyazi Sayın'ın öğrencisi oldu. Dini musiki sahasında bestekar Necdet Tanlak'ın evindeki meşklere devam ederek, özellikle mevlevi ayinlerinin icrası ve repertuarı konusunda kendisinden istifade etmiştir. Neyzen Eymen Gürtan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı mezunudur.

Bir çok kez mevlevi musikisi ve Klasik Türk Musikisi konserleri münasebeti ile yurt içi ve yurt dışında konserlere katılmış ve neyzen olarak bulunmuştur. Almanya, Avusturya, Portekiz, Hollanda, İtalya, Belçika, Polonya, İspanya, İsviçre, Bosna Hersek, Malezya, Pakistan ve Japonya gibi ülkelerde sufi müziği konulu uluslararası festivallere ve konserlere neyzen olarak katılmıştır.

Ney icrasının yanı sıra 1990 yılından bu yana profesyonel olarak ney yapımı ile ilgilenmektedir. Yaptığı neyler profesyonel neyzenler tarafından tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. Neyzenliğin ve ney yapımının yanı sıra İslam san'atlarından olan tesbih yapımı ile uğraşmaktadır.

26 Nisan 2009 Pazar

Ney Dersleri

Neyzen Eymen Gürtan tarafından Fındıkzade Hekimoğlu Ali Paşa Uygulamalı Türk İslam Sanatları Kütüphanesinde Ney Dersleri verilmektedir. Üstad Neyzen Niyazi sayın ve Neyzen Ömer Erdoğdular gibi ustalarla meşk ederek Ney Dersleri alan Eymen Gürtan, birikimlerini genç arkadaşlara aktarmaya gayret etmektedir.

Neyzen Eymen Gürtan'dan Ney dersleri almak isteyen arkadaşlar Uygulamalı Türk İslam Sanatları Kütüphanesini arayarak irtibata geçebilirler.
Telefon numarası: 0 212 585 53 54 - 530 48 85
Ney DersleriHekimoğlu Ali Paşa Ney Dersleri hatırası

3 Nisan 2009 Cuma

Ney


NEY ; Farsça kamış anlamına gelen ney Türk musikisinin en önemli enstrümanlarındandır. Tarih boyunca Türklerin dînî hayatında musikinin önemli bir yere sahip olmasından dolayı, İslâmiyet’ in kabulü ile kullanımı yaygınlaşan ney, 13. yüzyıldan itibaren İslam tasavvufunun sembolü haline gelmiştir. Dini musiki ve özellikle Mevlevî musikisinin en önemli enstrümanı olan Ney, Mevlevî kültürü içerisinde ayrı bir öneme sahiptir.


Ney Neyzen

Muhtelif Akord ve Boylarda neyler

Ses rengi olarak insan sesine en yakın enstrümanlardan olan Ney üç oktavlık bir ses sahasına sahiptir. Ney, sarı renkli, sert ve sık dokulu kamıştan yapılmaktadır. Ney yapımına en uygun kamışlar, Türkiye’nin güneyinde Antakya dolaylarında bulunmaktadır. Profesyonel amaçlı kullanıma uygun olabilecek bir Ney'in, özellikle iyi bir neyzen tarafından yapılmış olması gereklidir.

Ney'in en üst noktasında başpâre adı verilen bir parça bulunmaktadır. Sesin çok daha parlak ve kuvvetli çıkmasını sağlayan bu parça, manda boynuzu, fildişi gibi doğal malzemelerin yanı sıra abanoz gibi sert ağaçlardan da yapılmaktadır. Ney'in üst ve alt uçlarına çatlamayı önlemek ve darbelere karşı dayanıklılığını arttırmak maksadı ile, çeşitli metallerden yapılan bilezikler takılır. Ney üzerinde biri arkada, diğer altısı neyin ön yüzünde bulunan toplam yedi delik bulunmaktadır. Farklı akortlardaki icralara eşlik edebilmek maksadı ile çeşitli boylarda imal edilmiş Ney'ler bulunmaktadır. Ney ailesi üç grupta toplanmaktadır.

1. Ana Ney'ler: Aralarında bir tam ses fark bulunan neylerdir.

2. Mabeyn (ara) Ney'ler: Akortları arasında bir tam ses bulunan iki neyin arasında yer alan yarım sese akort edilecek şekilde yapılan neylerdir.

3. Nısfiye: Ana ve mabeyn ( ara ) Ney'lerden bir oktav tiz ses veren neylerdir. Her Ney'in nısfiyesi, o Ney'in yarı uzunluğundadır.

Günümüzde ise bu neylerden ancak 7-8 tanesi kullanılmaktadır. Şah, Mansur, Kız, Yıldız, ve Müstahzen, Süpürde ve Bolahenk nısfiye en çok kullanılan akortlar arasında yer alır. Bolahenk ney ve Davut neylerin boylarının uzun olmasından dolayı yarı uzunlukta olan Nısfiyeler kullanılmaktadır. Şah neyin boyunun (88.4 veya 91 cm) uzun olmasından dolayı Mansur ve Şah akortları arasında kalan Mansur-Şah Mabeyni, bir çalışma neyi olarak bir çok neyzen tarafından tercih edilmektedir. Aşağıda yer alan tablo üzerinde günümüzde kullanılan neylerin isimleri, boyları ve diyapazona göre akortları yer almaktadır.


  • Bolahenk Ney - 7,5 Ses - Akord G - 1040 mm


  • Davut Ney - 7 Ses - Akord A - 936 mm


  • Şah Ney - 6 Ses - Akord Bb - 884 veya 910 mm


  • Mansur Ney - 5 Ses - Akord C - 780 veya 793 mm


  • Kız Ney - 4 Ses - Akord D - 676 veya 702 mm


  • Yıldız Ney - 2 Ses - Akord Eb - 624 mm


  • Müstahzen Ney - 1,5 Ses - Akord E - 598 mm


  • Süpürde Ney - 1 Ses - Akord F - 585 mm


  • Bolahenk Nısfiye - Yerinden - Akord G - 520 mm

Günümüzde en çok kullanılan neylerin uzunluk ve akort tablosu.

Ney Neyzen

Ney'in üst ve alt noktalarının yakından görünüşü

Kaliteli kamıştan yapılmış, istenilen akortta ve profesyonel ölçülerde neyler için Neyzen Eymen Gürtan ile irtibata geçebilirsiniz.

Başpare

Neylerin üst ucunda (üflenen yerde) bulunan bir parçadır. Neyden elde edilen sesin daha parlak, kuvvetli ve net çıkmasını sağlar. Genellikle manda boynuzundan yapılır. Günümüzde başpare yapımına elverişli manda boynuzlarının bulunması zor olduğundan, bir çeşit sert plastik de (delrine) başpare yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca fildişi ve sert bir ağaç olan abanoz gibi malzemeler de başpare yapımında kullanılan malzemeler arasında yer alır. Fildişi estetik değeri yüksek olmasına rağmen pahalı bir malzeme olması nedeni ile çok fazla tercih edilmemektedir.

Başparelerin dış çapları 35 ila 50 mm arasında değişmektedir. Üflenen kısımda yer alan ve dudağın temas ettiği ağız çapı ise 16 ila 17 mm arasında, icracının isteğine göre değişebilir. Ney icracılarının istek ve alışkanlıklarına göre farklı formlarda başpareler yapılabilmektedir.

Ney Neyzen
Ney Neyzen

Ney Neyzen
Yukarıda değişik Başpâreler görüyorsunuz.

Parazvane

Neylerin üst ve alt kısımlarına, çatlamayı önlemek ve darbelere karşı kamışı korumak amacıyla takılan metal bileziklerdir. Parazvane adı verilen bu bilezikler altın ve gümüş gibi metallerden de yapılabilir. Parazvane yapımında kullandığımız malzeme Alpakka'dır (Alman gümüşü). Neyin üst kısmı aynı zamanda sesin oluştuğu kısım olmasından dolayı kullanılan parazvanelerin kalınlığı 0.30 mm'yi geçmemektedir.
Ney Neyzen Alt parazvanenin ney üzerindeki görüntüsü

Fotoğraflar

Ney NeyzenNeyzen Eymen Gürtan

Ney NeyzenAtölyede Hocamız Üstâd Neyzen Niyazi Sayın ile

Ney NeyzenHekimoğlu Ali Paşa, Öğrencilerle Birlikte

Ney NeyzenNeyzenler Konya'da Provada

Ney NeyzenNeyzenler, Konya 2008

Ney NeyzenNeyzenler Gecesinde Hocamız Niyazi Sayın ile

Ney NeyzenNeyzenler Gecesinde Hocamız Niyazi Sayın ile

Ney NeyzenNeyzen Sadrettin Özçimi ve Neyzen Salih Bilgin ile

Ney NeyzenŞeb-i Aruz Öncesi - Konya

Ney NeyzenŞebi- Aruz 2004

Ney Neyzen Utku Yiğit, Eymen Gürtan, Mustafa Aydın Öksüz